Pokrytí dálnic signálem mobilních sítí

Český telekomunikační úřad v roce 2021 provedl opětovné měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Ukázalo se, že pokrytí všech tří českých mobilních operátorů je na všech dálnicích velmi dobré.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 25 metrů. Vyplývá z nich, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanovil povinnost do 5 let od právní moci rozhodnutí o přídělu (v r. 2019) pokrýt 50 % z celkového rozsahu dálniční sítě a do 7 let (v r. 2021) 100 % dálniční sítě. 100 % pokrytím dálniční sítě se rozumí dostupnost služby ve více než 90 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni operátoři podmínku splňují.

Pro prezentaci a vizualizaci výsledků byly naměřené hodnoty zpracovány v aplikaci, která je veřejná a dostupná na stránkách: http://qos.ctu.cz/.

Top