Spory o poskytnutí údajů o stavebních pracích (§ 12)

Poř.
číslo
Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
1. T-Mobile Czech Republic a.s. Město Hanušovice

ČTÚ-46187/2023-621/VI. 
vyř.-ZeO ze dne 31. 1. 2024

       
       
       
       
       
       
       
Top