Rozhodnutí EU

Poslední aktualizace provedena dne: 30. 1. 2024

Rozhodnutí Komise, Rady, Evropského Parlamentu a Rady a Smíšeného výboru EHP týkající se elektronických komunikací nebo poštovních služeb

Uvedené předpisy lze vyhledat, například podle čísla dokumentu vyznačením typu dokumentu (tj. Rozhodnutí), vložením roku vydání a čísla dokumentu.

Rozhodnutí
číslo
Celexové
číslo
Název
2024_340 32024D0340 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/340 ze dne 22. ledna 2024 o harmonizovaných podmínkách pro využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel v Unii a o zrušení rozhodnutí 2010/166/EU
2023_2669 32023D2669 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2669 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2191, pokud jde o harmonizované normy pro bezdrátová komunikační zařízení používaná v blízkosti ucha nebo v těsné blízkosti lidského těla
2023_2392 32023D2392 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2392 ze dne 3. října 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2191, pokud jde o harmonizované normy pro zařízení buňkové sítě mezinárodních mobilních telekomunikací, přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání a služby celosvětového digitálního rozhlasového systému, námořní zařízení pro vyhledávání trosečníků provozovaná na velmi vysokých kmitočtech a družicové pozemské stanice a systémy
2023_2096 JOL_2023_241_R_0019 Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2096 ze dne 28. září 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy XXVIII-B (Pravidla vztahující se na telekomunikační služby) a přílohy XXVIII-C (Pravidla vztahující se na poštovní a kurýrní služby) uvedené dohody
2023_1534 JOL_2023_186_R_0006 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1534 ze dne 24. července 2023 o výběru subjektů tvořících výchozí síť evropských center pro digitální inovace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 
2023_1353 32023D1353 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1353 ze dne 30. června 2023, kterým se stanoví klíčové ukazatele výkonnosti pro měření pokroku při dosahování digitálních cílů stanovených v čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2481
2023_468 32023D0468 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/468 ze dne 25. listopadu 2022 kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečného vyhrazeného čísla počínajícího číselným rozsahem „116“ 
2022_2571 32022D2481

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2571 ze dne 24. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahujícího seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

2022_2481 32022D2481 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2481 ze dne 14. prosince 2022, kterým se zavádí politický program Digitální dekáda 2030
2022_2324 32022D2324

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2324 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a opatření pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) v Unii

2022_2307 32022D2307 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2307 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/179, pokud jde o určení a zpřístupnění kmitočtových pásem 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz v souladu s technickými podmínkami stanovenými v příloze 
2022_2191 32022D2191 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2191 ze dne 8. listopadu 2022 o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU
2022_1327 32022D1327 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1327 ze dne 26. července 2022, kterým se Komise žádá, aby předložila studii o situaci na vnitřním trhu poštovních služeb Unie, zejména pokud jde o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES, a případně návrh s ohledem na výsledky této studie
2022_1089 32022D1089 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1089 ze dne 27. června 2022 o prodloužení platnosti Dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé
2022_910 32022D0910 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/910 ze dne 9. června 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu spínačů nízkého napětí, odpojovačů, odpínačů a pojistkových kombinací a pro vnější napájecí zdroje pro mobilní telefony
2022_498 32022D0498 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/498 ze dne 22. března 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro lavinové tísňové majáky, družicové pozemské stanice a systémy, pozemní pohyblivé pozemské stanice, námořní pohyblivé pozemské stanice, zařízení buňkových sítí IMT, pevné rádiové systémy, vysílače digitální zemské televize, palubní letecké systémy mobilní komunikace, rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s, přijímače zvukového vysílání, budiče audio-frekvenčních indukčních smyček, primární dohledové radary a rádiová zařízení TETRA
2022_180 32022D0180 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/180 ze dne 8. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES, pokud jde o aktualizaci harmonizovaných technických podmínek v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu 
2022_179 32022D0179 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/179 ze dne 8. února 2022 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, a o zrušení rozhodnutí 2005/513/ES 
2022_173 32022D0173 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/173 ze dne 7. února 2022 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii a o zrušení rozhodnutí 2009/766/ES
2022_172 32022D0172 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/172 ze dne 7. února 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1538 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz
2021_1827 32021D1827

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1827 ze dne 18. října 2021 o normách pro poštovní služby a zvyšování kvality služby na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES 

2021_1730 32021D1730 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení 
2021_1196 32021D1196 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1196 ze dne 19. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se zařízení pro radarové sondování země a zdí, radiofrekvenčních identifikačních zařízení, rádiových zařízení pro drážní systémy Euroloop, zařízení krátkého dosahu založených na síti, bezdrátových průmyslových aplikací a širokopásmového komunikačního rádiového spoje pro lodní a pobřežní instalace.
2021_1113 32021D1113 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1113 ze dne 28. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 obsahujícího seznam stanovený v článku 101 k Dohodě o EHP.
2021_1067 32021D1067

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1067 ze dne 17. června 2021 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5945–6425 MHz pro zavádění bezdrátových přístupových systémů, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (WAS/RLAN)

2020_1562 32020D1562 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1562 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se pokročilých naváděcích a řídicích systémů pozemního pohybu, primárních přehledových radarů, rozhlasových přijímačů, mezinárodních mobilních telekomunikačních zařízení a pevných rádiových systémů
2020_1537 32020D1537

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1537 ze dne 22. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

2020_1426 32020D1426 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1426 ze dne 7. října 2020 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5875–5935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES
2020_1023 32020D1023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19
2020_667 32020D0667 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/667 ze dne 6. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/688/EU, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtových pásmech 1 920–1 980 MHz a 2 110–2 170 MHz
2020_651 32020D0651 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/651 ze dne 14. května 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
2020_636 32020D0636 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/636 ze dne 8. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2008/477/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtovém pásmu 2 500–2 690 MHz
2020_590 32020D0590 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/590 ze dne 24. dubna 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/784, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtovém pásmu 24,25-27,5 GHz
2020_520 32020D0520 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/520 ze dne 18. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
2020_167 32020D0167 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167 ze dne 5. února 2020 o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU
2019_1345 32019D1345 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2019_797EU 32019D0797

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

2019_797EU oprava 32019D0797R(01)

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

2019_784EU 32019D0784 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/784 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v Unii
2019_785EU 32019D0785 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/785 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii v Unii a o zrušení rozhodnutí 2007/131/ES
2019_235EU oprava 32019D0235R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz
2019_235EU 32019D0235 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz
2018_1538EU 32018D1538 Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1538 ze dne 11. října 2018 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz
2018_661EU 32018D0661 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/661 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/750 o harmonizaci kmitočtového pásma 1452–1492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii, pokud jde o jeho rozšíření v harmonizovaných kmitočtových pásmech 1427–1452 MHz a 1492–1517 MHz
2018_637EU 32018D0637 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/637 ze dne 20. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství, pokud jde o příslušné technické podmínky pro internet věcí
2018_321EU 32018D0321 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/321 ze dne 2. března 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
2017_2077EU 32017D2077 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2077 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství
2017_1483EU 32017D1483 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1483 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804/ES
2017_1438EU 32017D1438 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1438 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2017_899EU 32017D0899 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
2017_224EU 32017D0224 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224 ze dne 8. února 2017, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
2017_191EU 32017D0191 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/191 ze dne 1. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/166/EU s cílem zavést nové technologie a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii
2017_179EU 32017D0179 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/179 ze dne 1. února 2017, kterým se stanoví procesní pravidla nezbytná pro fungování skupiny pro spolupráci v souladu s čl. 11 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
2016_2317EU 32016D2317 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2317 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/654/EU s cílem zjednodušit provoz mobilních komunikací na palubě letadel (služeb MCA) v Unii
2016_1765EU 32016D1765 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1765 ze dne 3. října 2016 o určení technických specifikací IKT, na něž se odkazuje při zadávání veřejných zakázek
2016_944EU 32016D0944 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/944 ze dne 6. června 2016 o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
2016_687EU 32016D0687 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/687 ze dne 28. dubna 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní využívání v Unii
2016_537EU 32016D0537 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/537 ze dne 5. dubna 2016 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 50566:2013 o požadavcích pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES

2016_430EU

32016D0430 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/430 ze dne 10. února 2015 o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím
2016_339EU 32016D0339 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/339 ze dne 8. března 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 2010–2025 MHz pro přenosná nebo mobilní zařízení pro bezdrátové audiovizuální přenosy a bezšňůrové kamery používané pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí
2015_1636EU 32015B1636 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/1636 ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013
2015_1635EU 32015B1635

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/1635 ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013

2015_1097EU 32015D1097 Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 8. dubna 2015 o slučitelnosti opatření, která Dánsko zamýšlí přijmout podle článku 14 směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), s právem Unie

2015_750EU
32015D0750
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/750 ze dne 8. května 2015 o harmonizaci kmitočtového pásma 1452−1492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii
2014/823/EU 32014D0823 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012
2014/822/EU 32014D0822 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012
2014/787/EU 32014D0787 Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Družicová navigace)
2014/786/EU 32014D0786 Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Galileo)
2014/749/EU 32014D0749 Rozhodnutí Evropské Rady ze dne 23. října 2014 o jmenování Evropské komise
2014/702/EU 32014D0702 Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2014/641/EU 32014D0641 Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2014 o harmonizovaných technických podmínkách využívání rádiového spektra bezdrátovými zvukovými zařízeními pro zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE) v Unii
2014/496/EU 32014D0496 Rozhodnutí Rady 2014/496/SZBP ze dne 22. července 2014 o aspektech zavádění, provozu a využívání evropského globálního družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie a o zrušení společné akce 2004/552/SZBP
2014/299/EU 32014D0299 Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2014 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Maďarsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
2014_585/EU 32014D0585 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU
2014/276/EU 32014D0276 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/276/EU ze dne 2. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400−3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2013_752 32013D0752 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES
2014/276/EU 32014D0276 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/276/EU ze dne 2. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400−3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2013_752 32013D0752 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES
2013_557 32013B0557 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013 o uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2011
2013_556_usnesení         – Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2011
2013_556 32013B0556 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2011
2013_654 32013B0654 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA)
2013_638 32013D0638 Rozhodnutí Komise ze dne 12. srpna 2013 o základních požadavcích na námořní radiokomunikační zařízení, která jsou určena k použití v rámci globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) na plavidlech, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS
2013_195EU 32013D0195 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2013, kterým se vymezují praktické postupy, jednotné formáty a metodika ve vztahu k registru rádiového spektra zavedenému rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu
2012_688 32012D0688 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920−1980 MHz a 2110−2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii
2012_243 32012D0243 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra
2011_829EU 32011D0829 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2011C_349 32011D1130(02) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2011, kterým se zřizuje Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT
2011_1104EU 32011D1104 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25. října 2011 o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo
2011_667EU 32011D0667 Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2011 o způsobech koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva, pokud jde o družicové pohyblivé služby (MSS), podle čl. 9 odst. 3 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES
2011_485 32011D0485 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2011, kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství
2011_251 32011D0251 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství
2010C_217_07 32010D0811(01) Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010 o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby
2010_368 32010D0368 Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2010_349EC 42010D0349 Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států ze dne 31. května 2010 o umístění sídla Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
2010_299 32010D0299 Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2010_267 32010D0267 Rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2010 o harmonizovaných technických podmínkách využívání kmitočtového pásma 790−862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii
2010_229 32010D0229 Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2010_166 32010D0166 Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii
2009_978EC 32009D0978 Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 o změně rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra
2009_884EC 32009D0884 Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“
2009_812EC 32009D0812 Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2009, kterým se Francii uděluje odchylka podle rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2009_766EC 32009D0766 Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství
2009_740EC 32009D0740 Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009, kterým se Francii povoluje odchylka podle rozhodnutí 2008/477/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500−2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2009_449 32009D0449 Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2009 o výběru provozovatelů celoevropských soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
2009_381 32009D0381 Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2009_343 32009D0343 Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2008_671EC 32008D0671 Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875−5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností
2008_626EC 32008D0626 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
2008_477EC 32008D0477 Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500−2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2008/411/ES 32008D0411 Rozhodnutí Komise 2008/411/ES ze dne 21. května 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 3400−3800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
2008_294EC 32008D0294 Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství
2008_286EC 32008D0286 Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/176/ES, pokud jde o seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby
2008_60EC 32008D0060 Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/548/ES, pokud jde o vynětí určitých typů pronajatých okruhů z minimálního souboru pronajatých okruhů
2007_804EC 32007D0804 Rozhodnutí Komise č. 2007/804/ES ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2007_698EC 32007D0698 Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“
2007_344EC 32007D0344 Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství
2007_258EC 32007D0258 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o opatření C 24/2004 (ex NN 35/2004) uplatňovaném Švédskem k zavedení digitálního terestriálního televizního vysílání
2007_176EC 32007D0176 Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 Seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby, který nahrazuje všechny předchozí verze
2007_175EC 32007D0175 Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 o podpoře C 35/2005, kterou chce Nizozemsko poskytnout v souvislosti se zbudováním širokopásmové sítě v Appingedamu
2007_131EC 32007D0131 Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
2007_116EC 32007D0116 Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou
2007_98EC 32007D0098 Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby
2007_90EC 32007D0090 Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN)
2006_804EC 32006D0804 Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF)
2006_771EC 32006D0771(01) Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
2006_513EC 32006D0513 Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o státní podpoře, kterou poskytla Spolková Republika Německo ve prospěch zavedení digitálního pozemního televizního vysílání (DVB-T) ve spolkových zemích Berlín a Braniborsko
2005_631 32005D0631 Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat
2005_513 32005D0513 Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové
2005_854 oprava pouze český text 32005D0854(01) Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2005/854/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií
2005_854 32005D0854 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií
2005_456 32005D0456 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. března 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě
2005_53EC 32005D0053 Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS)
2005_50EC 32005D0050 Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství
2004_641EC 32004D0641 Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací
2004_589EC 32004D0589 Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o oznámení vypovězení dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o zakázkách v odvětví telekomunikací Evropským společenstvím Korejské republice
2004_545EC 32004D0545 Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství
2004_71EC 32004D0071 Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 2003 o základních požadavcích na námořní radiokomunikační zařízení, která jsou určena k instalaci na plavidlech, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS, za účelem účasti v globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GM)
2003_548EC 32003D0548 Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2003 o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě
2002_622EC 32002D0622 Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra
2002_676EC 32002D0676 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března. 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)
2001_22EC 32001D0022 Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2000 o změně přílohy III ke směrnici 98/10/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 1998 o uplatnění otevřeného přístupu k síti (ONP) pro telefonní službu a pro vytvoření univerzální služby v oblasti telekomunikací
Top