Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení 2012

6.8.2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI k textu Vyhlášení výběrového řízení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel v souladu s časovým harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit otázky k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Úřad zveřejňuje seznam doručených otázek a v souladu s kapitolou 3.6 Výběrového řízení odpovědi na tyto otázky.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

QUESTIONS AND ANSWERS to Invitation to Tender Documentation

Top