Rok 2021

Český telekomunikační úřad zveřejňuje výsledky měření pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí.

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovil operátorům závazek pokrýt 100 % délky koridorů do jara roku 2021. 100 % pokrytím tranzitních koridorů se rozumí dostupnost služby ve více než 80 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni operátoři podmínku splňují. Stav pokrytí na železničních koridorech všech tří českých mobilních operátorů je velmi dobrý.

Měření dále odhalilo, že v některých případech je pokrytí „roztříštěné“, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky. V případě rychlých střídání těchto úseků dochází k tomu, že mobilní telefon nemá dostatek času k přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí je nižší než stanovené měřením.

Pro prezentaci a vizualizaci výsledků byly naměřené hodnoty zpracovány v aplikaci, která je veřejná a dostupná na stránkách: http://qos.ctu.cz/.

Vliv konstrukce vozů

Jak ČTÚ upozornil již v dřívější tiskové zprávě, podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné. I když je pokrytí železničních koridorů 100 %, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit například použitím opakovačů.

Top