Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

13. 3. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
5. 1. 2024
INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení přídělů Vítězům aukce výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
25. 8. 2023
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/08.2023-6 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
26. 7. 2023
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
10. 7. 2023
INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů
27. 3. 2023
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/17/03.2023-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0
20. 1. 2023
INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů
6. 1. 2023
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů
19. 12. 2022
INFORMACE o odnětí přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 29,2285-29,4525 / 28,2205-28,4445 GHz
19. 12. 2022
INFORMACE o odnětí přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 29,2285-29,4525 / 28,2205-28,4445 GHz
19. 12. 2022
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz
19. 12. 2022
INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz
19. 12. 2022
INFORMACE o vydání přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz
19. 12. 2022
INFORMACE o vydání přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz
8. 12. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
6. 12. 2022
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz
27. 9. 2022
Principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací
13. 9. 2022
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz
8. 8. 2022
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/07.2022-14 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
1. 7. 2022
OZNÁMENÍ o zahájení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz
1. 7. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/21/07.2022-12, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění
3. 6. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
3. 6. 2022
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/6.2022-6 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
5. 1. 2022
INFORMACE o vydání přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz
7. 12. 2021
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz
12. 11. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.
5. 11. 2021
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz
12. 8. 2021
INFORMACE o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400-3800 MHz
22. 7. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
9. 6. 2021
INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů
7. 4. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.
26. 3. 2021
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
4. 3. 2021
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
21. 12. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410–410,5 / 420–420,5 MHz
21. 12. 2020
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz
26. 6. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz
3. 6. 2020
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz
3. 6. 2020
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz
10. 2. 2020
Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
5. 2. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410,0–410,5 / 420,0–420,5 MHz

Stránky

Top