SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/05.2024-3 pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/05.2024-3 pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil dne 5. června 2024 v částce 6/2024 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Čj. ČTÚ-12 078/2024-613/IV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top