Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ 

 

Celý název projektu: Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ 
Zkrácený název: Kyberbezpečnost na ČTÚ

Registrační číslo:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_11/0006928
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Oblast podpory: 06.3.053.2   Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémů IKT
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
Plánovaný rozpočet projektu: 10 790 282,20 Kč
max. příspěvek ze strukturálních fondů EU: 80,863 %
Zahájení realizace projektu: 1. dubna 2018
Ukončení realizace projektu: 22. listopad 2019

Záměr projektu

Záměrem projektu je zajistit komplexní řešení k naplnění povinností vyplývajících
 z požadavků definovaných v ustanovení vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti významných informačních systémů ČTÚ v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to rozmístěním technologie pro monitoring a analýzu síťového provozu v síti ČTÚ.

Cílové skupiny

Projekt se týká cílové skupiny zaměstnanci ČTÚ a ostatních správních úřadů.

Aktivity projektu

V rámci projektu budou realizovány tzv. hlavní a vedlejší aktivity, vlivem kterých bude dosaženo cíle projektu. Hlavní aktivity projektu povedou k zabezpečení 4 VIS ČTÚ v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti.

V rámci hlavních aktivit bude proveden výběr a nákup požadovaného řešení a zajištěna implementace technologie zahrnující instalaci a konfiguraci potřebného HW a SW. Zakončením této fáze bude ověření a akceptace implementovaného řešení.

Vedlejší aktivity projektu budou realizovány v přípravné fázi projektu – příprava zadávací dokumentace pro realizaci výběrových řízení na dodavatele řešení projektu.

Aktuální informace na webu ČTÚ

13. 2. 2019 |

V současnosti ČTÚ realizuje projekt Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928, který je spolufinancován Evropskou unií.

https://www.ctu.cz/projekt-detekce-vyhodnocovani-udalosti-kyberbezpecnosti

 

Kontaktní osoba: Pavel Valeš, valesp@ctu.cz

Top