Ostatní

Český telekomunikační úřad zveřejňuje rovněž informace o uložení ostatních zvláštních povinností, srovnávací přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytování veřejně dostupné telefonní služby, roční výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů zákonem určených subjektů, výroční zpráva o činnosti Úřadu, popř. další informace, dokumenty a skutečnosti podle zákona, které mají být uveřejňovány na elektronické úřední desce.

13. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
30. 9. 2016
UVEŘEJNĚNÍ rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem
16. 12. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
12. 9. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
12. 9. 2014
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn.
24. 3. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o zadržení plateb
2. 9. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/08.2013-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19 a opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15
24. 5. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby
29. 3. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/6/03.2013-1, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/6/07.2005-7, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhů
4. 12. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1 a opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19
2. 11. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel
7. 5. 2012
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality
3. 2. 2012
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11
9. 12. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1
5. 8. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání
5. 8. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2011-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn
5. 8. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení
3. 6. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů
3. 6. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí
3. 6. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
25. 2. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/11.2010-14, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn
29. 12. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
11. 9. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn
29. 4. 2009
Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích) za rok 2008
27. 4. 2009
SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterému bude uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení
22. 4. 2009
SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytujícího v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení
19. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2009-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podn
6. 1. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9
2. 10. 2008
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/2/09.2008-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10
25. 7. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
28. 5. 2008
SDĚLENÍ o vydání změny č. 2/2008 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005
30. 4. 2008
Zveřejnění výkazu o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích)
18. 4. 2008
SDĚLENÍ o vydání síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008
9. 4. 2008
SDĚLENÍ o změně lhůt ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby
9. 4. 2008
SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby
26. 2. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
18. 2. 2008
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
23. 1. 2008
SDĚLENÍ o změně lhůt ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby, a o opravě textu Vyhlášení výběrového řízení
8. 1. 2008
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
2. 1. 2008
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů (dále jen „zvláštní ceny“), které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
29. 11. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby
30. 10. 2007
ZVEŘEJNĚNÍ stanoviska ve věci výkladu ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
25. 10. 2007
ZVEŘEJNĚNÍ stanoviska k povinnosti předávat Úřadu úplné znění uzavřených smluv o přístupu, resp. o propojení sítí
8. 8. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
8. 8. 2007
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2007-12, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků
28. 6. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2007-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn
28. 6. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora
31. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2007-01, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel
13. 7. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
7. 7. 2006
SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby

Stránky

Top