SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

čj. ČTÚ-43 424/2015-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top