Správní poplatky

Správní poplatky se platí vždy v souvislosti s konkrétní žádostí podávanou Českému telekomunikačnímu úřadu na zvláštní účet Českého telekomunikačního úřadu. Správní poplatky lze vrátit plátci pouze z důvodů stanovených v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Uhrazené poplatky nelze následně převádět na jiné účty (resp. účely) a nelze je ani platit dopředu bez toho, že by byly podány příslušné žádosti. Poplatky obdržené bez vazby na konkrétní žádost nejsou považovány za správní poplatky a Český telekomunikační úřad je v souladu s platnými předpisy vrátí bez prodlení zpět plátci.

Další informace ke správním poplatkům jsou uvedeny na stránkách Podání žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, Oznamování podnikání a Oznamování podnikání v oblasti poštovních služeb.

Sazebník správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu.

Soubory ke stažení
Top