Poštovní služby

Český telekomunikační úřad v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách zveřejňuje regulační opatření týkající se základních poštovních služeb, tj. rozhodnutí o udělení poštovní licence a cenová rozhodnutí ve věci poštovních služeb.

Český telekomunikační úřad dále zveřejňuje roční souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence.

 

27. 7. 2022
Oznámení o vydání rozhodnutí o udělení poštovní licence čj. ČTÚ-11 268/2022-610/XIV. vyř.
8. 3. 2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
30. 6. 2017
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
13. 4. 2016
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu podle zákona o poštovních službách
30. 9. 2011
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/09.2011-2
15. 7. 2011
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/07.2011-1
2. 8. 2010
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/07.2010-1
4. 12. 2007
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2007-2
12. 1. 2007
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1
28. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/04.2006-1
1. 2. 2006
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1
Top