OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „správní orgán“) podle § 36a odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila s ohledem na konec účinnosti rozhodnutí o udělení poštovní licence čj. ČTÚ-70 580/2017-610/V. vyř. ze dne 12. prosince 2017, na základě výsledku přezkumu a po konzultaci záměru s dotčenými subjekty podle § 37 odst. 5 zákona o poštovních službách a na základě § 22 zákona o poštovních službách výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.

Předmětem výběrového řízení je uložení následující povinnosti:

  • poskytovat a zajišťovat službu dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí a dále vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm a hmotnost 1 kg, službu dodání poštovních balíků do 10 kg do zahraničí, službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, službu dodání doporučených zásilek, službu dodání cenných zásilek, službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii, které budou poskytovány za podmínek vymezených § 3 odst. 2 zákona o poštovních službách.

Výběrové řízení je vyhlášeno uveřejněním na úřední desce a v Poštovním věstníku.

čj. ČTÚ-11 268/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top