Personální řízení v ČTÚ

OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00045
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
Veřejné finanční prostředky celkem: 6 991 895,00 Kč
max. Příspěvek ze strukturálních fondů EU: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. srpna 2014
Ukončení realizace projektu: 31. prosince 2015

Záměr projektu

Nastavit dlouhodobý koncepční systém vzdělávání, rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ, zavést moderních prvky personálního řízení a zefektivnit personálního plánování.

Cíl projektu

Zvýšit kvalitu vzdělávání a rozvoje, hodnocení, výběru a následné adaptace a stabilizace zaměstnanců ČTÚ cestou systematizace a standardizace těchto činností a aplikací moderních prvků personálního řízení. Součástí hlavního cíle projektu byla i pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit pro vytipované zaměstnance ČTÚ.

Cílové skupiny

Zaměstnanci ČTÚ.

Klíčové aktivity

Cíle bylo dosaženo postupnou realizací čtyř klíčových aktivit:

  • Klíčová aktivita č. 1 - systemizace a standardizace personálních činností v oblasti vzdělávání, rozvoje a hodnocení zaměstnanců v podmínkách ČTÚ;
  • Klíčová aktivita č. 2 - pilotní realizace osmi specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit v návaznosti na nový vzdělávací a rozvojový program ČTÚ a pilotní realizace adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ;
  • Klíčová aktivita č. 3 - navržení obsahové podoby kvalitní webové prezentace vzdělávání a rozvoje v ČTÚ jako nástroje na zefektivnění, zjednodušení a standardizaci procesů při řízení lidských zdrojů a zajištění přístupu zaměstnanců ke konsolidovaným personálním a vzdělávacím informacím;
  • Klíčová aktivita č. 4 - vytvoření metodiky výběru zaměstnanců ČTÚ z vnějších i vnitřních zdrojů a navržení systematického adaptačního a stabilizačního programu pro nové zaměstnance ČTÚ.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad spouští projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Realizován bude nejpozději do 30. listopadu 2015.

  • 18. 1. 2016 | Ukončení projektu v ČTÚ

    Český telekomunikační úřad ke konci roku 2015 úspěšně ukončil projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“.

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 8. 9. 2014 / 13. 7. 2016

 

Galerie
Zasedání hodnotící komise, VŘ „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“ 13. 11. 2014, Praha
Zasedání hodnotící komise, VŘ „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“ 13. 11. 2014, Praha
Workshop k tvorbě Kompetenčního modelu 9. 4. 2015, Praha
Realizace 1. a 3. dne kurzu Správní řád v aplikační praxi a správní trestání, 27. 8. 2015 a 1. 9. 2015, Praha
Realizace 2. dne kurzu Ekonometrické analýzy využitelné v oblasti analýz relevantních trhů, 22. 10. 2015, Praha
Top