TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zvýšil kvalitu vybraných činností personálního řízení

Praha, 18. ledna 2016 – Český telekomunikační úřad ke konci roku 2015 úspěšně ukončil projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Bylo vytvořeno celkem 13 metodických, koncepčních a analytických materiálů, ve specializovaných tématech (zejména z oblasti ekonomické regulace) bylo proškoleno cca 80 zaměstnanců ČTÚ a cca 15 zaměstnanců ČTÚ prošlo pilotní realizací mentoringu a programu adaptace.

Projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR měl za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání a rozvoje, hodnocení, výběru a následné adaptace a stabilizace zaměstnanců ČTÚ.

V jeho rámci proběhla rovněž pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit [školení na téma Technologie elektronických komunikací; Modelování nákladů a cen; Nové přístupy v regulatorním účetnictví; Soutěžní právo a jeho aplikace v analýze relevantních trhů; Ekonometrické analýzy využitelné v oblasti analýz relevantních trhů; Zpracování a analýza (databáze, data mining, SQL, predikce); Nové formy podnikání na trhu poštovních služeb a sledování kvality základních služeb; Správní řád v aplikační praxi
a správní trestání] a pilotní realizace mentoringu a adaptačního a stabilizačního programu pro nové zaměstnance ČTÚ.

Po předání všech výstupů má Český telekomunikační úřad k dispozici metodické, koncepční a výukové materiály, které dávají záruky pro zkvalitnění personálního řízení a zvýšení znalostí a dovedností jeho zaměstnanců.

Soubory ke stažení
Top