Napojení needitačních AIS ČTÚ na ISZR

OP IOP

 

Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/14.08496
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 1a – Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence
Oblast podpory: 1.1a – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU:​ 31 984 000,00 Kč
MAX. PŘÍSPĚVEK ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU: 85 %
ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU: 1. března 2013
UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU: 30. dubna 2015

Záměr projektu

Odstranit disproporce mezi realitou a požadavky aktuálně platné a účinné legislativy, a to zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, kde se jednotlivým orgánům veřejné moci ukládá provést napojení na základní registry a z nich čerpat aktuální hodnoty referenčních údajů a zmírnit tak administrativní zátěž uvalenou na jednotlivé klienty veřejné správy.

Cíl projektu

Napojit needitační agendové informační systémy (AIS) Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřadu“) - MOSS, ESD, SPECTRA a ASMKS na informační systém základních registrů (ISZR).

Cílové skupiny

Zaměstnanci Úřadu.

Klíčové aktivity

Pro umožnění napojení needitačních agendových IS Úřadu na ISZR bylo na straně Úřadu vybudováno komunikační rozhraní a lokální Jednotný identitní prostor pro strukturované řízení přístupu jednotlivých úředníků ke službám základních registrů a úpravy samotných konkrétních agentových informačních systémů (AIS ČTÚ).

Od května 2015 byly výstupy projektu spuštěny v ostrém provozu.

Tiskové zprávy

S cílem snížit administrativní zátěž pro občany a podnikatele pokračuje Český telekomunikační úřad v realizaci projektu Napojení needitačních agendových informačních systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů. Projekt je financovaný z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu.

Projekt "Napojení needitačních agendových informačních systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů" vstupuje do závěrečné fáze. V příštích dnech bude podroben testování vybranými uživateli z řad zaměstnanců ČTÚ. Projekt je financován z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu. Úřad si od něj slibuje úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele.

Český telekomunikační úřad dokončil projekt "Napojení needitačních agendových systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů". Úřad od toho očekává úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele. Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu prošel úspěšným testováním a všechny dílčí části tak mohly být převedeny do produkčního prostředí.

Čtveřice základních registrů veřejné správy (registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností a registr územní identifikace, adres a nemovitostí) umožňuje orgánům veřejné moci sdílet údaje mezi sebou. Data, která oprávněný zaměstnanec ČTÚ získá z příslušného základního registru, nebude muset vyžadovat po občanovi, a řízení se tím urychlí.

Český telekomunikační úřad úspěšně propojil své informační systémy se základními registry. Projekt Napojení needitačních AIS ČTÚ na ISZR spolufinancovaný z prostředků Evropské unie se realizoval v rámci výzvy č. 14 „Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů“ Integrovaného operačního programu. Změna přinese úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele.

 

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 12. 6. 2014 / 13. 7. 2016

 

Top