Vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmu 3,7 GHz (2015)

Veřejná konzultace podmínek aukce kmitočtů

(odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 5. 3. 2015)

Veřejná konzultace upravených podmínek aukce kmitočtů

(odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 2. 3. 2016)

Veřejná konzultace upravených podmínek aukce kmitočtů

(odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 11. 11. 2016)

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací  v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

(zveřejněno na elektronické úřední desce dne 27. 3. 2017)

Top