VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh Vyhlášení výběrového řízení a zahájil proces výběrového řízení na dosud nevyužívané kmitočty v pásmu 3600−;3800 MHz, určených v rámci evropské harmonizace především pro rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích předkládá Úřad návrh „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz“ k veřejné konzultaci. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám předložen návrh podmínek Vyhlášení výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne jeho uveřejnění, tedy do 5. května 2015. Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení nemá již Úřad možnost podmínky výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

čj. ČTÚ-8 508/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra

 


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.

 


 

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Air Telecom a.s., podáno 20. 4. 2015

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 30. 4. 2015

České Radiokomunikace a.s., podáno 5. 5. 2015

O2 Czech Republic a.s., podáno 5. 5. 2015

ISP Alliance a.s., podáno 5. 5. 2015

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 5. 5. 2015

CERBEROS s.r.o., podáno 5. 5. 2015

Český telekomunikační klastr o.s., podáno 5. 5. 2015
(připomínky označeny jako důvěrné)

Top