Veřejné zakázky

Český telekomunikační úřad, jakožto ústřední orgán státní správy, postupuje při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Základní informace o veřejných zakázkách, které jsou Českým telekomunikačním úřadem zadávány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jsou uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek, který je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách. Související informace jsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek uveřejňovány na Profilu zadavatele Českého telekomunikačního úřadu.

Při zadávání veřejných zakázek postupuje Český telekomunikační úřad v souladu s usnesením vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408, o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.

Jediným elektronickým nástrojem sloužícím k zadávání veřejných zakázek (včetně příjmu nabídek účastníků), který je v rámci Českého telekomunikačního úřadu využíván, je tak Národní elektronický nástroj (NEN).

Podobný obsah

Top