Pracoviště Praha

22. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém, v oddělení spisové služby
22. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v odboru ekonomickém, v oddělení finančním a rozpočtovém
22. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo rady / odborného rady v odboru kontroly, v oddělení kontroly pro oblast Praha
16. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru legislativním a právním, v oddělení veřejných zakázek
16. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení rozhodování sporů, v odboru legislativním a právním – vrchního rady
7. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)
2. 2. 2024
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení koncepce a strategie
5. 1. 2024
Výběrové řízení do pracovního poměru na pozici vrchního rady v oddělení řízení rozvoje informačních systémů v odboru informatiky - na dobu určitou za MD/ RD
Top