TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 5. června 2024

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/05.2024-3 pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz.


B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 14. 5. 2024 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top