INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení přídělů Vítězům aukce výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

V souvislosti s ukončením Aukce výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz zveřejňuje Český telekomunikační úřad oznámení o jejím ukončení a výsledcích.

čj. ČTÚ-29 494/2023-613/XIV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

 

Soubory ke stažení
Top