INFORMACE o vydání přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje o vydání přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen "společnost O2"). Příděl rádiových kmitočtů byl vydán na žádost společnosti O2 podané v návaznosti na dokončený proces přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtových pásech 900 MHz a 1800 MHz. Příděl rádiových kmitočtů je platný od 23. 10. 2024 do 31. 12. 2044.

Rozhodnutí o vydání uvedeného přídělu rádiových kmitočtů nabylo právní moci dne 28. 6. 2024.

čj. ČTÚ-17 267/2024-613/III.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top