SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/06.2024-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/06.2024-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1. srpna 2024. Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil dne 28. 6. 2024 v částce 7/2024 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-9 580/2024-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top