INFORMACE o převodu přídělu rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje o převodu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v úseku rádiových kmitočtů 3400-3480 MHz, čj. ČTÚ-38 426/2020-613/XLVIII.vyř. ze dne 18. ledna 2021, ve znění pozdějších rozhodnutí, ze společnosti CentroNet, a.s. se sídlem Křenická 2257/16, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČO 26165473, na nabyvatele, kterým je společnost incrate s.r.o. se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, Nové Mesto, IČO 07082835.

čj. ČTÚ-13 461/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra 

Top