INFORMACE o odnětí přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 29,2285-29,4525 / 28,2205-28,4445 GHz

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje o vydání rozhodnutí o odnětí přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 29,2285-29,4525 / 28,2205-28,4445 GHz, čj. 26857/2005-613/II.vyř., na žádost držitele, kterým byla společnost Vodafone Czech Republic a.s. 

Rozhodnutí o odnětí uvedeného přídělu rádiových kmitočtů nabylo právní moci dne 15. 12. 2022.

čj. ČTÚ-41 270/2022-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top