INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě v kmitočtovém pásmu 2110-2170 / 1920-1980 MHz, čj. 26857/2005-613/II.vyř., jehož držitelem je společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "společnost Vodafone"). Uvedené rozhodnutí bylo vydáno na žádost společnosti Vodafone po veřejné konzultaci dle § 130 zákona.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12. 2022.

čj. ČTÚ-41 270/2022-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top