Rádiové spektrum

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Úřad na tomto místě zveřejňuje Plán využití rádiového spektra, informace o právech, podmínkách, postupech a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, oznámení o omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a jeho zrušení a rozhodnutí o tom, zda vydaná rozhodnutí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů a podmínky v nich stanovené nadále zůstávají v platnosti. Dále zveřejňuje informace o převodech práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný kalendářní rok, znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek odborné způsobilosti a vzory průkazů odborné způsobilosti.

 

20. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkumu, zda nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v úseku 1452–1479,5 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
15. 10. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k předpokládanému harmonogramu provedení výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
30. 9. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
30. 9. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
18. 7. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452–1479,5 MHz
24. 5. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
21. 3. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
18. 3. 2019
RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k aktualizovanému návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
2. 1. 2019
Oznámení o zveřejnění aktualizované verze základních principů výběrového řízení na udělení práv k rádiovým kmitočtům, včetně informace o zamýšleném rozšíření předmětu výběrového řízení
27. 12. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
18. 12. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
1. 8. 2018
RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz
15. 6. 2018
Informace k evropsky harmonizovanému přechodu na rozestup kanálů 8,33 kHz v letecké pohyblivé službě – žádosti o změnu oprávnění
1. 6. 2018
Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz
18. 5. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
17. 1. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
15. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz
4. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
21. 11. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů
13. 10. 2017
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
30. 8. 2017
OZNÁMENÍ o ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz Vítězům aukce
28. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
25. 8. 2017
SDĚLENÍ k výběrovému řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz o způsobu přiřazení konkrétních kmitočtových úseků Vítězům aukce, kteří získali jeden Aukční blok, a o zveřejnění Losovacího řádu
7. 8. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmu 450 MHz
11. 7. 2017
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz
5. 6. 2017
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
2. 12. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
14. 11. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz
10. 8. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz
30. 6. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73 / 461,31–465,73 MHz
17. 6. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016­-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
17. 6. 2016
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
4. 5. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
3. 5. 2016
SDĚLENÍ o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz
15. 1. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/1.2016-1 pro kmitočtové pásmo 960 – 1700 MHz
16. 10. 2015
OZNÁMENÍ o vydání přídělu rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
8. 9. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146−;174 MHz
17. 8. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/07.2015-5 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
7. 8. 2015
OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmech 900 MHz a 1800 MHz

Stránky

Top