Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení

Český telekomunikační úřad sděluje, že k provedení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, v platném znění, zveřejňuje nové vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení.

čj. ČTÚ-5 526/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top