SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, provedl přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915/925–960 MHz, s výsledkem, že omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je nutno i nadále zachovat.

čj. ČTÚ-42 014/2016-613/VI. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top