SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), dokončil přezkoumání práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz. Tento kmitočtový úsek pásma 26 GHz (24,25–27,5 GHz) je určen pro využití systémy FWA (Fixed Wireless Access) třemi držiteli přídělů rádiových kmitočtů, a to společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s., Dial Telecom a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Úřad v rámci přezkoumání dospěl k závěru, že v dalším období (po skončení doby platnosti přídělů v pásmu 26 GHz) již není třeba zachovávat omezení počtu práv. Je tak nutné toto omezení na základě změny příslušné části plánu využití rádiového spektra pro toto další období zrušit.

čj. ČTÚ-67 868/2018-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top