SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkumu, zda nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v úseku 1452–1479,5 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, ukončil přezkum, zda i nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452–1479,5 MHz, s výsledkem, že v dalším období (po skončení doby platnosti stávajících přídělů v pásmu L) již není třeba v tomto kmitočtovém úseku zachovávat omezení počtu práv pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací.

Čj. ČTÚ-28 986/2019-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top