SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k předpokládanému harmonogramu provedení výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

V návaznosti na proběhlou veřejnou konzultaci návrhu podmínek Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz (dále jen „výběrové řízení“), a navazující konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje předpokládané rámcové termíny provedení výběrového řízení.

S ohledem na úkol informovat vládu České republiky o konečném návrhu podmínek výběrového řízení, ČTÚ předpokládá následující harmonogram základních kroků výběrového řízení:

  • vyhlášení výběrového řízení (zveřejnění dokumentace): začátek ledna 2020;
  • podávání přihlášek do výběrového řízení: polovina února 2020;
  • zahájení elektronické aukce: duben 2020;
  • vydání rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů: červenec 2020.

ČTÚ upozorňuje, že výše uvedený předpokládaný harmonogram je pouze orientační a může se v závislosti na dalším procesu přípravy podmínek výběrového řízení změnit. ČTÚ bude dle potřeby informovat o aktualizovaném harmonogramu.

odbor správy kmitočtového spektra
čj.: ČTÚ-42 109/2019-613

Top