SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 25. srpna 2016.

Úřad toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 15/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-69 069/2016-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Top