SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/21/07.2022-12, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy č. OOP/21/07.2022-12, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1. července 2022.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil dne 1. července 2022 v částce 6/2022 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-21 094/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top