NATO

Vznik

Severoatlantická aliance NATO (North Atlantic Treaty Organisation) je euroatlantický vojenský pakt, který vznikl 4. dubna 1949.

Cíle

Cílem je zajistit svobodu a bezpečnost členů NATO prostřednictvím politických a vojenských prostředků.

Struktura

Členem NATO může být jakýkoliv evropský stát, který je ochoten následovat principy Smlouvy a přispět k bezpečnosti Severoatlantické oblasti. ČR přistoupila dne 12. března 1999.

Struktura NATO je rozdělena na část civilní a vojenskou. V čele civilní složky stojí Generální tajemník NATO, který reprezentuje Alianci navenek; vojenská složka je řízena Vojenským výborem.

ČTÚ zastupuje ČR v rámci pracovní skupiny pro telekomunikace a poštu ve Skupině pro průmyslové zdroje a komunikační služby (Industrial Resources and Communications Services Group – IRCSG), kde jsou řešeny zejména otázky bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací a poskytování poštovních služeb v krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

V rámci zahraniční činnosti se zástupci Českého telekomunikačního úřadu pravidelně účastní i zasedání NATO Civil/Military Spectrum Panel (Capability Panel 3 – CP/3), který se zabývá především otázkami dostupnosti kmitočtového spektra pro vojenské potřeby členských států NATO i jeho harmonizací.

domovská stránka http://www.nato.int/

Top