ITU

Vznik

Mezinárodní telekomunikační unie ITU (International Telecommunication Union) je specializovanou agenturou OSN (od roku 1947) pro podporu a zajišťování rozvoje informačních a komunikačních technologií, která vznikla v roce 1865.

Cíle

Činnost ITU směřuje ke zlepšení a racionalizaci využití telekomunikačních služeb, podpoře a rozvoji komunikačních technologií a účelnému přidělování a využívání rádiových kmitočtů a orbitálních drah, zajištění technické pomoci rozvojovým zemím v oblasti telekomunikací.

Struktura

Členy ITU je 193 zemí a téměř 800 subjektů ze soukromého sektoru a akademických institucí. Česká republika se stala členem 1. 1. 1993.

V čele ITU stojí Generální tajemník.

Činnost ITU je rozdělena do tří sektorů: Sektoru pro rozvoj telekomunikací (ITU-D), pro standardizaci telekomunikací (ITU-T) a pro radiokomunikace (ITU-R).

Práce je vykonávána v rámci tematicky zaměřených Studijních skupin, tvořených z expertů telekomunikačních organizací na celém světě. Hlavními výstupy jsou studie, jež se stávají základem technických standardů či pokynů (Doporučení) ITU.

ČTÚ se podílí na činnosti v Poradním výboru radiokomunikačního sektoru RAG (Radiocommunication Advisory Group), Poradním výboru telekomunikačního sektoru TSAG (Telecommunication Standardisation Advisory Group) a ve studijních a projektových skupinách ITU-R, a to zastoupením zejména ve skupinách pro mobilní komunikace, rozhlasovou službu a družicovou službu. Dále zabezpečuje odbornou podporu a účast na jednáních vrcholových orgánů ITU v rozsahu své působnosti.

Jednání

Konference vládních zmocněnců (PPC) se koná jednou za 4 roky.

Světová radiokomunikační konference (WRC) se také koná jednou za 4 roky.

ITU z principu rozhoduje konsenzuálně.

domovská stránka http://www.itu.int/

Top