CEPT

Vznik

Evropská konference správ pošt a telekomunikací CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), která sdružuje úřady z oblasti pošt a telekomunikací, byla založena v roce 1959.

Cíle

Hlavním cílem CEPT je posílit vztahy a podpořit spolupráci mezi jednotlivými členskými státy, a tím přispět k vytvoření dynamického trhu v oblasti evropských pošt a elektronických komunikací. Otevírá prostor pro celoevropskou diskusi o otázkách regulace pošt a telekomunikací, prostřednictvím společné pozice dává členským státům možnost ovlivnit směřování Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Světové poštovní unie (UPU) v souladu s evropskými cíli, podporuje evropskou harmonizaci, mimo jiné i v oblasti radiového spektra.

Struktura

Členy CEPT mohou být evropské poštovní a telekomunikační úřady, které jsou členy UPU nebo ITU. Česká republika je členem od roku 1993.

CEPT se skládá ze tří výborů:  Výboru pro politiku Mezinárodní telekomunikační unie (Com-ITU), Výboru pro elektronické komunikace (ECC) a Evropského výboru pro regulaci poštovního sektoru (CERP). ČTÚ sleduje činnost většiny složek CEPT, účastní s plenárních zasedání a zejména se aktivně podílí na činnosti pracovních skupin ECC

Činnost CEPT zabezpečuje Evropský komunikační úřad (ECO), který mimo jiné provozuje informační systém EFIS. ČTÚ je pověřen zastupováním ČR v ECO od 1. prosince 2014.

domovská stránka http://www.cept.org

Top