IRG

Vznik

Skupina nezávislých regulátorů IRG (The Independent Regulators Group) byla založena v roce 1997.

Cíle

IRG je fórem pro evropské regulační úřady, které jim umožňuje přímé a otevřené sdílení informací a zkušeností.

Struktura

IRG sdružuje vnitrostátní regulační orgány evropských států i nečlenů EU. Zástupci Evropské komise se jednání IRG neúčastní. V čele IRG stojí předseda (Dle zvyklosti jde o stejnou osobu, která předsedá BEREC), kterému při výkonu povinností pomáhá Rada (Board). Komunikaci a spolupráci mezi členy IRG zajišťuje Sekretariát IRG s e sídlem v Bruselu.

ČTÚ se stal jejím plnoprávným členem a účastníkem na jejích jednáních od 1. ledna 2003.

domovská stránka http://www.irg.eu

Top