Frequency spectrum management

Last updated on 08.02.2013

OP LZZ

Increasing the efficiency of frequency spectrum

Short name of the project: Frequency spectrum management
Registration number: CZ.1.04/4.1.00/59.00014
Operational programme: Human resources and employment
Priority axis: 4.4a – Public administration and public services (Convergence)
Supported area: 4.4a.1 – Reinforcement of the institutional capacity and efficiency of public administration
Call title: IP 4.1 – Efficient administrative authority II
Call number: 59
Name of beneficiary: Czech telecommunication office
Name of project partner: No partner
Funding:
Contribution from EU structural funds: 22 226 697,60 Kč
Contribution from national public funds: 3 922 358,40 Kč
Total project budget: 26 149 056,00 Kč
Time schedule of the project:
Beginning of project: 1 January 2011
End of project: 31 December 2012
More detailed information is available in Czech language only and can be reached by clicking „CZ“ in the upper right corner.
Galerie
Úvodní setkání k projektu, 18. 1. 2012, Praha
Zasedání 1. schůzky Řídícího týmu, podpis smlouvy s dodavatelem, 14. 3. 2012, Praha
Školení zaměstnanců ČTÚ, Klíčová aktivita 1 „Restrukturalizace způsobu přijímání, evidování a vymáhání plateb za využívání kmitočtů v rámci Úřadu – Implementace výstupů a analýz“, 24. 8. 2012, Praha
Závěrečná schůzka členů Řídícího týmu, 7. 12. 2012, Praha
Top