Corrigendum of obvious inaccuracies in the text of the Invitation to tender 2012

29 August 2012

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. Pro odstranění pochybností Úřad zveřejňuje tiskovou opravu týkající se zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení včetně textů Vyhlášení a Přílohy 4 k Vyhlášení – Aukční řád po opravě.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613/IV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

 

Top