Využívání rádiových kmitočtů

Informace k rádiovému spektru (Individuální a všeobecná oprávnění, podávání žádostí, rušení, průkazy a zkoušky, …):
Přehledy kmitočtů a související předpisy:
Podnikání v elektronických komunikacích:
Co dělat v případě rušení:
Rádiová zařízení (Informace pro výrobce a dovozce):
Mapy pokrytí (mobilní sítě, DTV):
Top