Úřad připomínkoval návrh pokynů EK k volebním procesům

V průběhu roku 2024 čekají Evropskou unii volby do Evropského parlamentu. Krom toho se letos na všech úrovních, od místních po parlamentní, uskuteční i další volby v jednotlivých členských státech EU. Českou republiku tak například tento rok čekají volby do Senátu a volby do krajských zastupitelstev.

Za účelem snížení rizik možného ovlivnění volebního procesu v nadcházejících volbách připravila Evropská komise základě čl. 35 odst. 3 nařízení DSA tzv. Guidelines for election integrity.  („Pokyny pro integritu voleb“).

V těchto pokynech Evropská komise předkládá jasné a konkrétní kroky, které by měly velmi velké platformy přijmout, aby byl zajištěn řádný průběh volebního procesu. Mezi těmito kroky nalezneme například povinnost jasně identifikovat reklamu, která je financována politickými subjekty nebo jasné nastavení komunikačních kanálů mezi platformami a úřady, které mají na starosti dozor nad dodržováním volebních pravidel. Pokyny pak rovněž upravují pravidla pro použití pokročilých algoritmů (AI) v rámci volebních kampaní na sociálních sítích, nebo hovoří o způsobu zpětného hodnocení fungování opatření.

ČTÚ jako budoucí národní koordinátor digitálních služeb spolupracoval při připomínkování Pokynů s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, jehož zástupce se také účastnil jednání ad hoc pracovní skupiny Evropského sboru pro digitální služby.

V připomínkách, které ČTÚ k návrhu uplatnil, uvedl, že uvítá vyšší míru detailu v oblasti komunikace mezi platformami a státními aktéry, jasné vymezení principu země usazení (COO) a země určení (COD), vyjasnění konceptu influencerů, harmonizaci navržených označení, a vyšší míru přístupu pro výzkumníky do analýz provedených na základě pokynů.

Obecně ČTÚ vnímá pozitivně aktivní přístup Evropské komise, je připraven zaujmout svou roli v rámci navržených mechanismů a vítá možnost se stát jedním z mnoha aktivních orgánů v oblasti ochrany demokratické diskuse. Zároveň je třeba zdůraznit, že ČTÚ tuto svou roli může efektivně a v plném rozsahu vykonávat až v momentě, kdy bude mít zákonné zmocnění.

Top