Evropský sankční seznam byl rozšířen o další subjekty (včetně Voice of Europe)

Český telekomunikační úřad informuje, že dne 17. května 2024 bylo zveřejněno nařízení Rady (EU) 2024/1428, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Tímto nařízením byly do přílohy XV, a tedy na evropský sankční seznam, zařazeny subjekty Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija a Rossiiskaja Gazeta.

Následně bylo dne 24. června 2024 přijato prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1770.

V důsledku zařazení uvedených subjektů na evropský sankční seznam vzniká povinnost podle článku 2f přímo účinného nařízení 833/2014 v aktuálním znění zajistit zákaz šíření obsahu prováděného právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV tohoto nařízení. Povinnými osobami jsou kromě jiného i podnikatelé v elektronických komunikacích.

Účinnost nařízení Rady (EU) 2024/1428 byla stanovena ode dne 25. června 2024.

Top