Zveřejnili jsme studii k pásmu 6425-7125 MHz

Studii proveditelnosti k udělení celoplošných práv pro IMT/5G v pásmu 6425-7125 MHz (Upper-6 GHz) při zohlednění národních podmínek, která zkoumá podmínky implementace IMT/5G pro případ, že by byl přijat závazný evropský harmonizační předpis k pásmu Upper-6 GHz pro aplikace IMT/5G, naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-ke-spektru.

Top