Rádiové vysílání a příjem

Rozhlasové a TV vysílání:
Mobilní sítě:
Vysílání v bezlicenčních pásmech:
Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem:
Co dělat v případě rušení:
Průkazy a zkoušky odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení:
Rádiová zařízení (provoz starších zařízení, dovoz z ciziny apod.):
Další informace k rádiovému spektru:
Top