Národní plán obnovy

Poslední aktualizace provedena dne: 29.02.2024

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem, které mají za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace české ekonomiky. NPO byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu podle pravidel stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. NPO je rozdělen do 7 tematických pilířů, které se dále člení na komponenty zahrnující konkrétní reformy a investice. Celkem 122 opatření je rozděleno do 37 reforem a 85 investic.

Základní pilíře Národního plánu obnovy jsou:

 • Digitální transformace,
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice,
 • Vzdělávání a trh práce,
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19,
 • Výzkum, vývoj a inovace,
 • Zdraví a odolnost obyvatelstva,
 • REPowerEU.

Původní Plán obnovy z května 2021 byl po jednáních s Evropskou komisí aktualizován do stávající podoby zveřejněné v lednu 2024.

Více informací o NPO je dostupných na https://www.planobnovycr.cz/.

Pilíř Digitální transformace a komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě

Pilíř Digitální transformace, jehož garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, se dále dělí na 7 hlavních komponent:

 • 1.1 Digitální služby občanům a firmám,
 • 1.2 Digitální systémy veřejné správy,
 • 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě,
 • 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie,
 • 1.5 Digitální transformace podniků,
 • 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení,
 • 1.7 Digitální transformace veřejné správy.

Komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě má prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou (sítě VHCN) zajistit v maximální možné míře přístup k datovým službám díky připojení k internetu pro obyvatele, podnikatele, veřejnou správu a socioekonomické aktéry, zejména ve venkovských oblastech.

Komponenta 1.3 zahrnuje tyto reformy:

 • Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací,
 • Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G,

a tyto investice:

 • Vybudování vysokokapacitního připojení,
 • Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje sítí 5G,
 • Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově,
 • Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb.

Výzva „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“

Závazek na implementaci části komponenty 1.3 postoupen k realizaci na Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) delegační smlouvou uzavřenou v lednu roku 2023 mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem. Jedná se o zajištění aktivit v rámci výše uvedené komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě a investice 2 – Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G, konkrétně o Dokončení zajištění pokrytí železničních vozů mobilním signálem.

Úřad tak počátkem roku 2023 zahájil potřebné kroky vedoucí k přípravě konkrétní výzvy směřující k vybavení železničních vozů takovými technickými prostředky, aby byl cestujícím v železničních vozech k dispozici dostatečný signál mobilních sítí. Úřad přitom spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je zodpovědné za realizaci komplementární části investice 2 Pokrytí zvýšenou úrovní signálu 5G ve vybraných železničních koridorech (více informací zde nebo zde). Intenzivně komunikuje i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a jeho prostřednictvím s Evropskou komisí. Úřad oslovil i ostatní dotčené instituce, potenciální příjemce i zástupce sektoru elektronických komunikací, aby získal potřebné informace pro formulaci podmínek výzvy.

První verzi podmínek naformulovaných na základě provedených analýz a konzultací Úřad představil všem dotčeným subjektům na workshopu organizovaném dne 19. září 2023. V další fázi přípravy pak promítl závěry diskuse do připravované dokumentace.

V prosinci téhož roku, v návaznosti na probíhající komunikaci vedenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, konzultoval za účasti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výzvu a své další kroky s Evropskou komisí.

Na této stránce průběžně naleznete veškeré relevantní dokumenty a aktuální informace v souvislosti s výzvou „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“.

Aktuality

 • 29. 2. 2024:
  Dnes byla zahájena veřejná konzultace návrhu připravované dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“, viz ctu.gov.cz/verejne-konzultace-diskusni-misto.
 • 21. 2. 2024:
  Mezi soubory ke stažení byla vložena prezentace z druhého workshopu k připravované výzvě.
 • 6. 2. 2024:
  Druhý workshop k připravované výzvě se uskuteční ve středu 21. února 2024 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti v sídle Úřadu (Sokolovská 58/219, Vysočany, 190 00 Praha 9). Účast jen pro zvané.
 • 1. 2. 2024:
  Na polovinu února 2024 je plánován v pořadí již druhý workshop k připravované výzvě. Konkrétní termín workshopu bude upřesněn.

 

Financováno Evropskou unií

Plán národní obnovy

Top