Analýzy relevantních trhů

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 5 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Český telekomunikační úřad zde zveřejňuje rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení povinností takovému subjektu, informace o zahájení analýzy relevantního trhu, informace o rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na nadnárodním trhu, informace o rozhodnutích o uložení, zachování, změně nebo zrušení povinností podniku s významnou tržní silou, informace o rozhodnutí o zákazu neodůvodněného nebo nepřiměřeného zvýhodňování některých koncových uživatelů, nepřiměřeného vzájemného vázání služeb, účtování neúměrně vysokých cen nebo omezování hospodářské soutěže stanovením dumpingových cen uloženém podniku s významnou tržní silou.

2. 11. 2023
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/10.2023-5 a rozhodnutí č. SMP/3b/10.2023-6
26. 7. 2023
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/07.2023-2 a trhu č. A/3b/07.2023-3
23. 3. 2023
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou a ve věci stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy bývalého relevantního trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
22. 12. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3
10. 11. 2022
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/11.2022-1 ve věci zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 - „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“
10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
10. 9. 2020
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých mobilních sítích“
1. 9. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 (páté kolo)
22. 4. 2020
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/04.2020-3 a analýzy trhu č. A/2/04.2020-4
4. 2. 2020
SDĚLENÍ o zahájení analýzy relevantního trhu č. 5
14. 6. 2019
RÁMCOVÁ POZICE ČTÚ k připomínkám k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb
29. 3. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 1 a 2 (páté kolo)
8. 3. 2019
Sdělení o zahájení konzultace k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb
25. 1. 2018
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4
6. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
6. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
25. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/08.2017-5, trh č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě
14. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3b/07.2017-4, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
14. 8. 2017
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3a/07.2017-3, trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
5. 1. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností podnikům s významnou tržní silou a zrušení povinností na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
5. 1. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností podnikům s významnou tržní silou a zrušení povinností na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“
12. 10. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
10. 10. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“
14. 9. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2S/09.2016-4 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/2/03.2014-32 na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“
14. 9. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/1S/09.2016-3 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/1/11.2014-104 na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“
6. 9. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2S/08.2016-2 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“
6. 9. 2016
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1S/08.2016-1 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“
13. 4. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2016-6, trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
13. 4. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2016-5, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
8. 4. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2S/03.2016-4, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
8. 4. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1S/03.2016-3, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
7. 3. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/3.2016-2, trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
26. 8. 2015
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/5/08.2015-7 na relevantním trhu č. 5 −; „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“
8. 6. 2015
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů v návaznosti na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336:
18. 3. 2015
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/03.2015-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 −; „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“
18. 12. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
24. 11. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/1/11.2014-104 na relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“
14. 11. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci zrušení povinností uložených rozhodnutím č. REM/3/04.2014-59 na relevantním trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
3. 11. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/10.2014-102 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 −; „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“
31. 10. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2014-9, trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
31. 10. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/10.2014-8, trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
3. 9. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/08.2014-101 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
14. 7. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností podnikům s významnou tržní silou a zrušení povinností na relevantním trhu č. 7 −; „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“
4. 6. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností podnikům s významnou tržní silou a zrušení povinností na relevantním trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
19. 5. 2014
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/05.2014-4, trh č. 1 −; přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
14. 4. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“
17. 3. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2/03.2014-32 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ (společnost Telefónica Czech Republic, a.s.)
13. 12. 2013
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/12.2013-4 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ (společnost Telefónica Czech Republic, a.s.)
13. 12. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/12.2013-9, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
13. 12. 2013
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/12.2013-8, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Stránky

Top