SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/1S/09.2016-3 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/1/11.2014-104 na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/1S/03.2016-3, Rada ČTÚ vydala rozhodnutí č. REM/1S/09.2016-3, který, ruší povinnosti uložené společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, rozhodnutím č. REM/1/11.2014-104 na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“.

čj. ČTÚ-43 187/2016-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top