3. kolo analýz relevantních trhů

Přehled analýz relevantních trhů provedených v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4

Opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

 

3. kolo analýz relevantních trhů
trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

 

Top